Księga Daniela

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go.

(2) Lecz teraz oznajmię ci prawdę: Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty będzie znacznie bogatszy niż inni. A gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, zbuntuje się przeciwko królestwom Grecji.

(3) I powstanie bohaterski król, i będzie panem wielkiego imperium, i będzie czynił, cokolwiek zechce.

(4) A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata; lecz nie między jego potomków, i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych.

(5) A król południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę; a jego władztwo będzie potężne.

(6) Po upływie lat sprzymierzą się; i córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody, lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się ani on, a jego potomek, będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim.

(7) W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni; wyruszy on przeciwko wojsku i wtargnie do twierdzy króla północy, dokona na nim swojego dzieła i zwycięży.

(8) Nawet ich bogów wraz z ich lanymi posągami i ich kosztownymi naczyniami ze srebra i złota uprowadzi jako łup do Egiptu; i będzie panował dłużej niż król północy,

(9) Lecz ten wtargnie do królestwa króla południa i powróci do swojej ziemi.

(10) Jego synowie zbiorą mnóstwo tłumów, i uderzy, zaleje jak powódź i jeden z pewnością przyjdzie, dopełni, przejedzie, odpocznie i zbierze swoją moc.

(11) Wtedy król południa będzie rozdrażniony, wyruszy i będzie walczył z królem północy; ten wystawi wprawdzie liczne wojsko, ale wojsko to wpadnie w jego ręce.

(12) I przejmie wielkie tłumy, a jego serce będzie wyniosłe; a choć pokona wiele tysięcy, jednak nie utrzyma się.

(13) A król północy powróci z jeszcze liczniejszym wojskiem niż poprzednio i na końcu upływu wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem.

(14) W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa; i powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się.

(15) Potem wyruszy król północy i usypie wał, i zdobędzie miasta obronne; a siły z południa nie ostoją się ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu.

(16) Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił, co będzie chciał; i nikt nie stawi oporu. I stanie w prześlicznej ziemi, i spustoszy ją swoją ręką.

(17) Potem będzie dążył do opanowania całego jego królestwa; wszystko będzie mu się udawało i da mu córkę kobiet aby ją przekupić ale ona nie dokona tego i nie będzie po jego stronie.

(18) Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie; lecz książęta położą kres jego zniewadze, ponadto zniewagę do niego powróci.

(19) Potem zwróci swą uwagę na moc swojej ziemi, lecz osłabnie, upadnie, i zniknie na zawsze.

(20) I powstanie z jego korzenia taki, który spowoduje roślinę królestwa, że przeminie na jego miejsce, zdobywając chwałę królewską lecz w tych dniach zostanie złamany, zamknięty w sobie ale nie z powodu wojny.

(21) Jeden powstanie na jego miejsce, któremu nie dadzą znaczenia, nie obdarzą go zaszczytem królestwa lecz on przyjdzie z bogactwem i podstępnie zdobędzie królestwo.

(22) Ramiona jego będą przepełnione, zmyte jak w potopie przed nim i będzie złamany i taka będzie głowa przymierza.

(23) Z powodu  zjednoczeń będzie postępował zdradliwie; wyruszy, zwycięży ich mimo małego narodu.

(24) Wejdzie z dobrobytem do żyznych części  i uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani jego praojcowie; łup i zdobycz, i mienie hojnie rozdzieli między nich; uknuje plany przeciwko Egiptowi, lecz tylko na krótki czas.

(25) Jego siła i serce będzie poruszone przeciwko królowi południa z wielką mocą; a król południa będzie prowadził wojnę z wielką i mocną siłą, lecz nic nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu.

(26) I będą jeść jego zaopatrzenie i zmiażdżą go, a on odejdzie wraz z armiami i padnie wielu zabitych.

(27) Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres.

(28) Potem powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi, lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu; i będzie czynił wielkie dzieła, i powróci do swojej ziemi.

(29) W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem.

(30) Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze: i tak postąpi; i znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze.

(31) Nasienie powstanie z niego, i oni zbezczeszczą świątynię mocy i zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia.

(32) A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga będą przeważać z mocą.

(33) A roztropni wśród ludu będą wiele rozumieć; lecz będą padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku.

(34) A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich zdradziecko.

(35) Nawet niektórzy ze zrozumieniem upadną, aby nastąpiła próba ognia i oczyszczenia, i że mogą się ukazać w czasie końca, ponieważ czas na problem nie został jeszcze ustalony.

(36) A król uczyni według swej woli; będzie się wynosił i wywyższał ponad każdego boga; i będzie wypowiadał dziwne rzeczy, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, ponieważ to dojdzie do swego końca.

(37) Nie będzie zważał na bogów swych ojców, ani pragnień kobiet, nie będzie szanował żadnego bóstwa, bo wyniesie się ponad wszystkich.

(38) I w to miejsce będzie czcił boga mocy; i boga, którego nie znali jego ojcowie będzie czcił  złotem, srebrem, drogimi kamieniami i pożądanymi rzeczami.

(39) I uczyni to w mocnych miejscach schronienia z dziwnym bogiem, i zwiększy jego chwałę, podda jemu wielu i w nagrodę obdzieli ich ziemią.

(40) I na końcu czasów będzie on w konflikcie z królem południa i król północy nadejdzie przeciwko niemu z rydwanami, jeźdźcami i z wieloma okrętami;  i wejdą do ziemi i on rozbije na części i przejdzie.

(41) i wejdzie do ziemi piękna, i wielu upadnie; lecz oni ujdą: Edom i Moab, i główna część Ammonitów.

(42) A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemie i ziemia egipska nie ocaleje.

(43) I obejmie władzę ponad tajnymi skarbami złota i srebra oraz nad wszystkimi pożądanymi rzeczami Egiptu, także nad Libijczykami i Kuszytami w swych twierdzach.

(44) Ale plotki i niepokoje ze wschodu i północy będą go niepokoić i przyjdzie z wielkim gniewem, aby zniszczyć wielu.

(45) I rozbije namiot swego pałacu pomiędzy morzami i świętą górą piękna, ale dojdzie do swojego przeznaczenia  i nie ma nikogo kto może go wybawić.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna